Zajęcia

Wydarzyło się

Spotkanie pedagogów 8 października 2019 r.

W dniu 08 października 2019 r. odbyło się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach spotkanie pedagogów pracujących w placówkach oświatowych na terenie powiatu szamotulskiego.

Zakres tematyczny obejmował sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom w placówkach oraz niezbędnej dokumentacji wymaganej do wydania różnego rodzaju opinii i orzeczeń. Omówiono formularze opinii, jakie powinna wystawić placówka przed wydaniem opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Wskazano na różnice w realizacji poszczególnych zaleceń, omówiono najważniejsze podstawy prawne regulujące w/w temat.
Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, zaplanowania tematów kolejnych szkoleń i omówienia bieżących spraw.

Za realizację odpowiedzialne były przedstawicielki Zespołu Pedagogów PZPPP, tj. Agnieszka Markowska, Ewelina Adamska – Głąb, Magdalena Hetman – Nowak.
Część I poprowadziła Michalina Duszyńska – psycholożka, część II – Anna Rożańska – pedagożka i dyrektorka poradni.