O nas

Zadania

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może

Janusz Korczak

Cele – kierunki rozwoju.

1. Nowoczesne diagnozowanie i trafne rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Wysoki poziom świadczonej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży.
3. Systematyczne i planowe wspieranie nauczycieli i rodziców/ opiekunów.