Zajęcia

Szkoła dla rodziców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach realizuje szkolenia i warsztaty dla rodziców wspierając i podnosząc ich kompetencje rodzicielskie w ramach ogólnopolskiego programu

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Wychowywać – to kochać i wymagać

Motto szkoły

Sama miłość często Rodzicom nie wystarcza w wychowaniu dzieci, potrzebne są także umiejętności, które pozwolą im skutecznie wspierać dzieci w ich rozwoju.

Adresat programu:
Program adresowany jest dla tych Rodziców, którym zależy na budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi z uwzględnieniem dialogu i podmiotowości dziecka.

Cykl warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
• aktywne, wspierające słuchanie,
• motywowanie dziecka do współdziałania,
• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
• wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zgłoszenia:
tel. 604 064 138 lub osobiście w sekretariacie PZPPP w Szamotułach

Miejsce realizacji:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach ul. Chrobrego 8 b, 64 – 500 Szamotuły