Oferta

Dla nauczycieli

Zajęcia na terenie szkół i przedszkoli realizujemy do końca marca 2024r.

Prosimy umawiać łącznie nie więcej niż 5 tematów/ spotkań na terenie jednej placówki.

TematOsoba odpowiedzialna/ e-mail do kontaktu
Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?mgr Bożena Letkiewicz
b.letkiewicz@poradnia-szamotuly.pl
Metody i zasady pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w szkole ogólnodostępnejmgr Anna Rożańska
dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl
 Czy kolejna jedynka ma sens? Funkcja oceny, motywująca i demotywująca rola ocenianiamgr Anna Rożańska
dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl
Wsparcie dziecka w okresie rozwodu. Jak pomóc dziecku utrzymać poczucie bezpieczeństwa?mgr Anna Rożańska
dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl
Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej ogólnodostępnejmgr Bożena Letkiewicz
b.letkiewicz@poradnia-szamotuly.pl
Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu ogólnodostępnym.mgr Bożena Letkiewicz
b.letkiewicz@poradnia-szamotuly.pl
Elementy logopedii na zajęciach przedszkolnychmgr Magdalena Hetman – Nowak m.h.nowak@poradnia-szamotuly.pl
Nauczanie języka angielskiego dziecka z dysleksją (przedszkole, I i II etap ed.)mgr Agnieszka Kadlec – Buda
a.k.buda@poradnia-szamotuly.pl
Rozpoznawanie potrzeb uczniów  i ewaluowanie skuteczności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej  na terenie szkołymgr Anna Rożańska
dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl
Symptomy ryzyka dysleksji (nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej)mgr Małgorzata Koput
m.koput@poradnia-szamotuly.pl  

W sprawie organizacji zajęć na terenie Państwa placówki proszę kontaktować się mailowo bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za realizację zajęć.