Oferta

Sieci Wsparcia

Sieć wsparcia pedagogów specjalnych

Celem sieci jest doskonalenie warsztatu pracy i wymiana doświadczeń pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Spotkania grupy mają charakter konsultacyjno-edukacyjny, służą bogaceniu warsztatu pracy, doskonaleniu kompetencji zawodowych i analizie dobrych praktyk stosowanych przez uczestników. Udział w proponowanej formie pozwoli na poszerzenie perspektywy zawodowej, nawiązanie wspierających kontaktów i kontakt z wybranymi specjalistami zewnętrznymi.
Spotkania będą odbywały się stacjonarnie lub w formie on-line, planuje się min. 3 spotkania rocznie.

Osoba odpowiedzialna: Anna Rożańska
kontakt: dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl