Oferta

Grupa dzieci śmieje się patrząc w niebo

Dla uczniów

Diagnozowanie dzieci i młodzieży, Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Programy psychoedukacyjne adresowane są do zespołów szczególnie zainteresowanych daną tematyką. Zajęcia grupowe dla młodzieży odbywające się na terenie Poradni.

Sprawdź naszą ofertę
Nauczyciel z uczniem nauczanie indywidualne

Dla nauczycieli

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Sprawdź naszą ofertę
Rodzice z dziećmi zimą

Dla rodziców

Kompleksowa pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji. W ramach szeroko rozumianej pomocy rodzinie pracujemy z pojedynczymi członkami rodziny, parami rodzicielskimi lub całymi rodzinami. Prowadzimy też warsztaty oraz grupy wsparcia dla rodziców borykających się z podobnym problemem lub/i mających podobne cele.

Sprawdź naszą ofertę
Dzieci odrabiające lekcje w domu

Porady dla rodziców

Sprawdź nasze porady
Dzieci na lekcji w szkole

Porady dla nauczycieli

Sprawdź nasze porady