Oferta

Wsparcie dla Ukrainy

W związku z toczącym się konfliktem wojennym w Ukrainie i znaczną ilością uchodźców, których należy objąć wszelką możliwą pomocą, Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach oferuje w tym zakresie:

Forma pomocyCzasMożliwość kontaktu
Interwencja kryzysowa – wsparcie psychologów dla dzieci, młodzieży i dorosłych (wsparcie w języku polskim lub angielskim – na poziomie komunikatywnym)w ciągu 3 dni od zgłoszenia – w miarę możliwościZgłoszenie pod numer telefonu:
664 064 138 – PPP Szamotuły
67 254 03 53 – PPP Wronki
Spotkania on-line z psychologami i pedagogami zatrudnionymi w powiecie szamotulskim – regularne wsparcie, odpowiedź na bieżące zapotrzebowaniemin. 1 raz w m-cu, organizacja PZPPP w SzamotułachInformacja o spotkaniu rozsyłana do szkół, przedszkoli i innych placówek
Spotkania konsultacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie realizacji prawa oświatowego gwarantującego dzieciom prawo do realizacji obowiązku szkolnego i nauki na terenie państwa polskiegow odpowiedzi na zapotrzebowaniee-mail:
dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl
Opiniowanie niezbędne do uruchomienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły/przedszkolaniezwłocznie po zgłoszeniu, poza kolejnością (do tygodnia od zgłoszenia)Zgłoszenie pod numer telefonu:
664 064 138 – PPP Szamotuły
67 254 03 53 – PPP Wronki
Spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży polskiej wykazujących istotne, niepokojące i nagłe objawy obniżenia funkcjonowania emocjonalnego w związku z toczącym się w Ukrainie konfliktem zbrojnymw odpowiedzi na wniosek rodzica, w miarę możliwości poza kolejnościąZgłoszenie pod numer telefonu:
664 064 138 – PPP Szamotuły
67 254 03 53 – PPP Wronki
Nauka języka polskiego (słownictwo, czytanie i pisanie), dla dzieci rozpoczynających naukę w polskich szkołach (grupowo/indywidualnie)kwiecień – sierpień 2022Zgłoszenie pod numer telefonu:
664 064 138 – PPP Szamotuły
67 254 03 53 – PPP Wronki
Zajęcia grupowe dla dzieciw zależności od zapotrzebowania i sytuacji pandemicznej, regularnie lub okazjonalnieZgłoszenie pod numer telefonu:
664 064 138 – PPP Szamotuły
67 254 03 53 – PPP Wronki
lub na adres:
dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl
Warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych „Jak rozmawiać z uczniami/uczennicami/dziećmi o zagrożeniu militarnym?”w odpowiedzi na zapotrzebowanie, spotkanie on-lineZgłoszenie elektroniczne na adres:
dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl
Warsztaty dla rodziców „Jak rozmawiać z dziećmi/młodzieżą o wojnie?”w odpowiedzi na zapotrzebowanie, spotkanie on-line lub osobiście – we wskazanej szkoleZgłoszenie elektroniczne na adres:
dyrekcja@poradnia-szamotuly.pl