Niedosłuch

Niedosłuch … zaburzenie ze strony narządu słuchu, które polega na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków.

Czy moje dziecko ma niedosłuch???

Zastanowić się nad tym pytaniem powinniśmy wtedy, gdy:
• pierwsze badania przesiewowe nie dały jednoznacznego wyniku;
• kilka następujących po sobie badań słuchu u dziecka mają sprzeczne wyniki i trudno postawić ostateczną diagnozę;
• niepokoi nas brak prawidłowej reakcji dziecka na sygnały dźwiękowe lub niereagowanie na nasze polecenia typu: przynieś misia, daj mi zabawkę itp.;
• zauważamy, że dziecko stało się nerwowe, nieposłuszne. Kiedy np. dziecko bardzo głośno mówi, krzyczy, gdy głośno nastawia telewizor albo oglądając go, przysuwa się do odbiornika. To ostanie zachowanie często tłumaczymy kłopotami dziecka ze wzrokiem, a tymczasem winowajcą może być słuch.

Charakterystyczna również może być niewrażliwość na hałas. Np.: matka twierdzi, że może spokojnie odkurzać przy dziecku, kiedy ono śpi, co może być sygnałem alarmowym.
Częstość występowania niedosłuchu rośnie z wiekiem.

W przypadku zauważenia powyższych symptomów, nasza reakcja powinna być natychmiastowa, niezwłocznie szukajmy pomocy u specjalisty.
POZNAŃ
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań
tel. 61 8691387

Laryngologia i aparaty słuchowe
ul. Dolna Wilda 16 61-552 Poznań
tel. 61 833 44 00

Pamiętajmy, że szybkość działania wpłynie na całe życie naszego dziecka, które – mimo stałej wady słuchu, może żyć normalnie, nie odbiegając od rozwoju i zachowania swoich rówieśników.

Do najczęstszych przyczyn wywołujących niedosłuch:
• przerost migdałków podniebiennych,
• nadmiar woskowina lub otosklerozy,
• ciało obce w przewodzie słuchowym zewnętrznym,
• uraz błony bębenkowej, zapalenie ucha,
• wady wrodzone i inne zniekształcenia (np. zwężenia) przewodu słuchowego zewnętrznego
Niedosłuch wrodzony może być spowodowany różyczką przebytą w ciąży przez matkę.
• nowotwory łagodne i złośliwe przewodu słuchowego zewnętrznego.

Diagnostyka:
Jeśli podejrzewamy utratę słuchu u dziecka, lub jeśli zauważymy niepokojące zmiany zdrowotne uszu, możemy wykonać badanie słuchu.
Badania słuchu można przeprowadzić u dzieci w każdym wieku, nawet u noworodków. Dostępne są różnorodne metody badań, które dobierane są stosownie do wieku i stopnia rozwoju dziecka. Badania słuchu nie są w żaden sposób uciążliwe dla dziecka.
Badanie słuchu odbywa się za pomocą stroików oraz audiometrii, dzięki której określi się próg słyszalności, zalecane jest sprawdzenie czy Państwa audiolog zajmuje się przede wszystkim badaniem dzieci.
Leczenie niedosłuchu: Usunięcie woskowiny, leczenie zapalenia antybiotykami, leczenie chirurgiczne. W niedosłuchu czuciowo-nerwowym poprawę słyszenia uzyskuje się przez zastosowanie aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych.
Profilaktyka: Unikanie hałasu, szczepienia przeciwko różyczce młodych kobiet. Unikanie przyjmowania leków ototoksycznych (chinina, streptomycyna, gentamycyna).

Etapy rozwoju słuchu
Każdy istota ludzka rozwija się na swój własny sposób i w swoim indywidualnym tempie. W związku z tym należy bardziej zwrócić uwagę na to, czy dziecko naturalnie przechodzi przez kolejne etapy rozwoju niż kontrolować, czy osiągnęło dany etap w odpowiednim wieku. Oto lista obserwacji rozwoju słuchu dziecka kilku ogólnych etapów:
Życie płodowe
Płód ludzki posiada elementarny słuch od 20 tygodnia ciąży. Słuch ten rozwija się i dojrzewa w trakcie ciąży. Płód zdolny jest usłyszeć dźwięki dochodzące spoza ciała matki, przy czym lepiej słyszy dźwięki o niskich częstotliwościach niż dźwięki o wysokich częstotliwościach.
0-4 miesiące
Gwałtownie reaguje na nagłe lub głośne dźwięki. Zaczyna lokalizować dźwięki kierując w ich stronę wzrok lub głowę.
3-6 miesięcy
Wykazuje zainteresowanie różnymi dźwiękami. Eksperymentuje z wydobywaniem własnych dźwięków. Wydaje się rozpoznawać znajome głosy.
6-12 miesięcy
Gaworzy. Zaczyna rozumieć proste słowa, takie jak „mama” i „pa, pa”. Zaczyna wykonywać proste polecenia.
12-18 miesięcy
Gaworzenie przeradza się w słowa. Dziecko potrafi używać około 20 słów i rozumie około 50.
2 lata
Potrafi mówić prostymi zdaniami używając około 200-300 słów. Lubi, gdy mu się czyta i potrafi rozpoznać i nazwać wiele rzeczy w swoich książkach z obrazkami.
3-4 lata
Używa słów i zdań aby wyrażać potrzeby, uczucia i zadawać pytania. Słownictwo, wymowa i rozumienie znacznie się w tym okresie poprawiają.