Na temat autyzmu

Autyzm należy do całościowych zaburzeń rozwoju, którego pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w pierwszych trzech latach życia dziecka. Autyzm jest sklasyfikowanym i opisanym zaburzeniem w obowiązującej obecnie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 (ang. International Classification of Diseases) pod oznaczeniem kodowym F84.0.

Na podstawie tej klasyfikacji można określić triadę objawów autyzmu, a zaburzenia dotyczą interakcji społecznych, komunikacji oraz wzorców zachowań i zainteresowań.

Interakcje społeczneKomunikacjaOgraniczone, sztywne, wzorce zachowania i zainteresowań
– ograniczone zdolności naśladowania,
– brak kontaktu wzrokowego lub ograniczony kontakt wzrokowy,
– ignorowanie innych osób lub słabe reagowanie na ich obecność,
– brak zainteresowania zabawą społeczną,
– preferowanie samotności,
– małe zainteresowanie kontaktem fizycznym z inną osobą,
– nie uśmiechanie się w sytuacjach społecznych,
– zubożała mimika.
– opóźnienie lub brak rozwoju mowy,
– rzadkie wykorzystanie gestykulacji do komunikowania się,
– nie tworzenie wspólnego pola uwagi,
– nie zwracanie uwagi innej osoby na swoją aktywność lub nieudane próby zwrócenia uwagi.
– stereotypie ruchowe/ przybieranie niezwykłych póz,
– niewłaściwy sposób wykorzystania przedmiotów/ nietypowa zabawa,
– przywiązywanie do niezwykłych obiektów,
– niezwykłe zainteresowanie wzrokowe,
– nietypowa reakcja na dźwięk,
– brak wrażliwości na ból, zimno, gorąco,
– nadwrażliwość smakowa.

Jeśli zaobserwowałeś te objawy u dziecka skonsultuj się z poradnią.
Podczas spotkania zespół specjalistów przeprowadzi szeroki wywiad diagnostyczny, badanie psychologiczne, logopedyczne, dokona analizy dokumentacji dziecka, obserwacji dziecka oraz zaleci dodatkowe badania lekarskie.

opracowała Ewa Mleczak-Konarzewska