Do pobrania

Wronki

zgłoszenie w celu przeprowadzenie badań/terapii, konsultacji: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, zawodowych mojego dzieckao wynikach przeprowadzonych badań psychologicznych/ pedagogicznych/ logopedycznych1, dotyczących dziecka


na potrzeby Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Szamotułach-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we WronkachOrzeczenia

– orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
– orzeczenia o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego
– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


dot. wniosku o wydanie:
– opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka


dot. wniosku o wydanie:
– orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
– orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania


dot. udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ze względu na stan zdrowia)


dot. wniosku o wydanie:
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży słabo słyszących / niesłyszących


dot. wniosku o wydanie:
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo


dot. wniosku o wydanie:
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży słabo widzących / niewidomych


dot. wniosku o wydanie:
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym