Do pobrania

Szamotuły

zgłoszenie w celu przeprowadzenie badań/terapii, konsultacji: psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, zawodowych mojego dzieckao wynikach przeprowadzonych badań psychologicznych/ pedagogicznych/ logopedycznych1, dotyczących dziecka


na potrzeby Zespołu Orzekającego działającego w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Szamotułach


Wniosek o wydanie duplikatu opinii, orzeczenia, informacji o dziecku
Orzeczenia

– orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
– orzeczenia o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego
– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


dot. wniosku o wydanie:
– opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka


dot. wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży


dot. wniosku o wydanie:
– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim


dot. wniosku o wydanie:
– orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
– orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania


dot. udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (ze względu na stan zdrowia)